Důležité tiskopisy

Než se k nám vydáte můžete si předem vyřídit vše potřebné k zahájení výuky a výcviku. Naleznete zde platné zákony související s provozem autoškoly a také formuláře, jejichž vyplnění a odevzdání v autoškole je nutné pro zahájení výcviku.

Ostatní Vám prospěšné zákony a vyhlášky k prostudování


Důležitá informace pro žáky autoškol


Veškerá agenda týkající se vydávání řidičských průkazů, profesních osvědčení, osvědčení profesní způsobilosti řidiče a dalších úkonů spadajících do kompetence registru řidičů odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. m. Prahy je vyřizována pouze na pracovišti v Praze 1, Jungmannova č.35/29. Úřední doba tohoto pracoviště je následující :

Pondělí - Čtvrtek 07.00 - 20.0007.00 - 20.00 hodin (bez záruky například o prázdninách)