Výuka a výcvik

Výuku a výcvik provádíme podle individuálního studijního plánu, přičemž je vždy dodržena učební osnova. Výuku a výcvik provádíme též v anglickém jazyce.

Teoretická výuka skupiny B

Praktický výcvik skupiny B

5 hodin výuka předpisů o provozu vozidel 2 hodiny výcvik na autocvičišti
1 hodina výuka o ovládání a údržbě vozidla 5 hodin výcvik v minimálním provozu
3 hodiny výuka teorie a zásad bezpečné jízdy 12 hodin výcvik za středního provozu
1 hodina výuka zdravotnické přípravy 9 hodin výcvik za středního provozu
1 hodina opakování a přezkoušení 2 hodiny praktický výcvik údržby vozidla
4 hodiny praktický výcvik zdravotnické přípravy


Teoretická výuka  sk. C (z B)

 

Praktický výcvik sk. C (z B)

Výuka předpisů o provozu vozidel

3h

Výuka o ovládání a údržbě vozidla

3h

Výuka teorie a zásad bezpečné jízdy

3h

Výuka teorie zdravotnické přípravy

1h

Opakování a přezkoušení

1h

 

Malý provoz

2h

Střední provoz

8h

Střední provoz

8h

Praktický výcvik údržby vozidla

4h

Praktický výcvik zdr. přípravy

4h

 

Teoretická výuka sk. D (z B)

 

Praktický výcvik sk. D (z B)

Výuka předpisů o provozu vozidel

10h

Výuka o ovládání a údržbě vozidla

12h

Výuka teorie a zásad bezpečné jízdy

10h

Výuka teorie zdravotnické přípravy

2h

Opakování a přezkoušení

4h

 

Malý provoz

4h

Střední provoz

16h

Střední provoz

10h

Praktický výcvik údržby vozidla

8h

Praktický výcvik zdr. přípravy

4h

 

Teoretická výuka sk. D (z C)

 

Praktický výcvik sk. D (z C)

Výuka předpisů o provozu vozidel

10h

Výuka o ovládání a údržbě vozidla

12h

Výuka teorie a zásad bezpečné jízdy

10h

Výuka teorie zdravotnické přípravy

2h

Opakování a přezkoušení

4h

 

Malý provoz

2h

Střední provoz

8h

Střední provoz

4h

Praktický výcvik údržby vozidla

2h

Praktický výcvik zdr. přípravy

4h

 

Teoretická výuka sk. "CE" a "DE"

 

Praktický výcvik sk. "CE" a DE"

Výuka předpisů o provozu vozidel

1h

Výuka o ovládání a údržbě vozidla

1h

Výuka teorie a zásad bezpečné jízdy

2h

Výuka teorie zdravotnické přípravy

1h

Opakování a přezkoušení

1h

 

Malý provoz

2h

Střední provoz

2h

Střední provoz

4h

Praktický výcvik údržby vozidla

2h

Praktický výcvik zdr. přípravy

2h


V ceně kurzovného je výuka a výcvik dle zákona o autoškolách. V ceně vybraného kurzu není výuka zdravotnické přípravy, kterou provádějí pověření zdravotničtí pracovníci dle platného ceníku ČČK (cca od 200,- Kč), opravné zkoušky dle platného ceníku autoškoly (vyvěšen v učebnách a kancelářích autoškoly), smluvní jízdy (doplňující výcvik) po celé ČR, které jsou na výslovné přání zákazníka (nad rámec zákonem stanovených a povinných 28 jízdních hodin) a dále převod do jiné autoškoly či ukončení výuky a výcviku na vlastní žádost zákazníka (cca 10% z ceny vybraného kurzu). Žadatelé o vrácení ŘP výuku a výcvik nemají předepsánu (cena dohodou od 2.500 Kč). K přihlášení a ke zkoušce žadatel předkládá pouze doklad totožnosti a pobytu v ČR a výpis z EKŘ.


Výuka a výcvik může být na žádost žáka i přerušena, ale celková doba v autoškole v tomto případě nesmí být delší než 1,5 roku, poté je kurz dle zákona o autoškolách ukončen jako nedokončený (propadlý výcvik).

Důležité odkazy pro procvičování zkouškových otázek www.etesty.cz, http://etesty.mdcr.cz, www.novapravidla.cz.