Zkoušky

Závěrečná zkouška v autoškole se skládá ze tří částí a to z praktické jízdy, zkoušky z ovládání a údržby vozidla a jednoho testu z pravidel silničního provozu. Od 19.1.2013 se pro skupinu B již zkouška z ovládání a údržby vozidla neprovádí.

Zkušební test z pravidel silničního provozu se skládá z 25 otázek. Z několika odpovědí je vždy jedna správná. K úspěšnému složení zkoušky z pravidel silničního provozu je zapotřebí získat nejméně 43 - 50 bodů.

Žadatele přihlašuje ke zkoušce autoškola do 15 dnů po ukončení výuky a výcviku. Jestliže žadatel u zkoušky neuspěje, může ji opakovat nejdříve za pět pracovních dní ode dne jejího neúspěšného konání. Počet opravných zkoušek není omezen. Pokud však žadatel neuspěje do 6 měsíců ode dne první zkoušky, je povinen absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Od 1.7.2006 se platí u závěrečné zkoušky magistrátním pracovníkům (ne autoškole) a to dle platného ceníku 700,- Kč (PSP: 100,-Kč, PÚ: 200,-Kč, PJ: 400,-Kč). Každá opravná zkouška - 500 Kč autoškole + příslušný správní poplatek. S sebou na zkoušku musí mít žadatel o ŘP platný OP, nebo náhradní doklad + platný pas, případně i jiný doklad o pobytu v ČR, výpis z EKŘ z úřadu ne z pošty (jen při vrácení řidičského průkazu) a výše uvedený správní poplatek dle zkoušky.


Důležité odkazy pro procvičování zkouškových otázek  http://etesty.mdcr.cz, www.novapravidla.cz.

Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla (B, B+E, B1)