Zkoušky

Závěrečná zkouška v autoškole se skládá ze tří částí a to z praktické jízdy, zkoušky z ovládání a údržby vozidla a jednoho testu z pravidel silničního provozu. Od 19.1.2013 se pro skupinu B již zkouška z ovládání a údržby vozidla neprovádí.

Zkušební test z pravidel silničního provozu se skládá z 25 otázek. Z několika odpovědí je vždy jedna správná. K úspěšnému složení zkoušky z pravidel silničního provozu je zapotřebí získat nejméně 43 - 50 bodů.

Žadatele přihlašuje ke zkoušce autoškola do 15 dnů po ukončení výuky a výcviku. Jestliže žadatel u zkoušky neuspěje, může ji opakovat nejdříve za pět pracovních dní ode dne jejího neúspěšného konání. Počet opravných zkoušek není omezen. Pokud však žadatel neuspěje do 6 měsíců ode dne první zkoušky, je povinen absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Od 1.7.2006 se platí u závěrečné zkoušky magistrátním pracovníkům (ne autoškole) a to dle platného ceníku 700,- Kč (PSP: 100,-Kč, PÚ: 200,-Kč, PJ: 400,-Kč). Každá opravná zkouška - 500 Kč autoškole + příslušný správní poplatek. S sebou na zkoušku musí mít žadatel o ŘP platný OP, nebo náhradní doklad + platný pas, případně i jiný doklad o pobytu v ČR, výpis z EKŘ z úřadu ne z pošty (jen při vrácení řidičského průkazu) a výše uvedený správní poplatek dle zkoušky.

Od 1.5.2018 do odvolání, bude autoškola vybírat před závěrečnou zkouškou (nejpozději den před) od každého žáka finanční hotovost na správní poplatek za závěrečnou zkoušku (700 Kč celá zkouška, 400 Kč oprava PJ a 100 Kč oprava PPV). Pakliže se žák na předmětnou závěrečnou zkoušku bez závažného důvodu (lékařské potvrzení o nemoci či úrazu, mimořádná rodinná událost apod.) nedostaví, nebo nebude z důvodu svého přičinění na zkoušku připuštěn, či  se včas t.j. alespoň 5 pracovních dnů před předmětným datem zkoušky neomluví, finanční hotovost "propadne" autoškole.
Důvodem tohoto rozhodnutí jsou neustálé absence některých žáků, kteří byli plánováni na závěrečné zkoušky !!! Důsledkem těchto absencí je omezení úřadem přidělování počtu zkoušek autoškole !!! To má za následek velký přetlak žádostí od žáků na termíny závěrečných zkoušek !!!Důležité odkazy pro procvičování zkouškových otázek  http://etesty.mdcr.cz, www.novapravidla.cz.

Otázky pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla (B, B+E, B1)