Výuka a výcvik

Výuku a výcvik například pro skupinu B provádíme podle individuálního studijního plánu, přičemž je vždy dodržena učební osnova. Výuku a výcvik provádíme též v anglickém a vietnamském jazyce.

Skupina B

Teoretická výuka skupiny B

 • 5 hodin výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny výuka teorie a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina opakování a přezkoušení

Praktická výuka

 • 2 hodiny výcvik na autocvičišti
 • 5 hodin výcvik v minimálním provozu
 • 12 hodin výcvik za středního provozu
 • 9 hodin výcvik za středního provozu
 • 2 hodiny praktický výcvik údržby vozidla
 • 4 hodiny praktický výcvik zdravotnické přípravy

Skupina  C z B

Teoretická výuka

 • 3 hodiny výuka předpisů o provozu vozidel
 • 3 hodiny výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 3 hodiny výuka teorie a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina opakování a přezkoušení

Praktická výuka

 • 2 hodiny výcvik v minimálním provozu
 • 8 hodin výcvik za středního provozu
 • 8 hodin výcvik za středního provozu
 • 4 hodiny praktický výcvik údržby vozidla
 • 4 hodiny praktický výcvik zdravotnické přípravy

Skupina  D z B

Teoretická výuka

 • 10 hodin výuka předpisů o provozu vozidel
 • 12 hodin výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 hodin výuka teorie a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny výuka zdravotnické přípravy
 • 4 hodiny opakování a přezkoušení

 

Praktická výuka

 • 4 hodiny výcvik v minimálním provozu
 • 16 hodin výcvik za středního provozu
 • 10 hodin výcvik za středního provozu
 • 8 hodin praktický výcvik údržby vozidla
 • 4 hodiny praktický výcvik zdravotnické přípravy

Skupina  D z C

Teoretická výuka

 • 10 hodin výuka předpisů o provozu vozidel
 • 12 hodin výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 hodin výuka teorie a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodiny výuka zdravotnické přípravy
 • 4 hodiny opakování a přezkoušení

 

Praktická výuka

 • 2 hodiny výcvik v minimálním provozu
 • 8 hodin výcvik za středního provozu
 • 4 hodiny výcvik za středního provozu
 • 2 hodiny praktický výcvik údržby vozidla
 • 4 hodiny praktický výcvik zdravotnické přípravy

Skupina CE a DE

Teoretická výuka

 • 1 hodina výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 2 hodiny výuka teorie a zásad bezpečné jízdy
 • 1 hodina výuka zdravotnické přípravy
 • 1 hodina opakování a přezkoušení

 

Praktická výuka

 • 2 hodiny výcvik v minimálním provozu
 • 2 hodiny výcvik za středního provozu
 • 4 hodiny výcvik za středního provozu
 • 2 hodiny praktický výcvik údržby vozidla
 • 2 hodiny praktický výcvik zdravotnické přípravy

V ceně kurzovného je výuka a výcvik dle zákona o autoškolách. V ceně vybraného kurzu není výuka zdravotnické přípravy, kterou provádějí pověření zdravotničtí pracovníci dle platného ceníku ČČK (cca od 200,- Kč), opravné zkoušky dle platného ceníku autoškoly (vyvěšen v učebnách a kancelářích autoškoly), smluvní jízdy (doplňující výcvik) po celé ČR, které jsou na výslovné přání zákazníka (nad rámec zákonem stanovených a povinných 28 jízdních hodin) a dále převod do jiné autoškoly či ukončení výuky a výcviku na vlastní žádost zákazníka (cca 10% z ceny vybraného kurzu). Žadatelé o vrácení ŘP výuku a výcvik nemají předepsánu (cena dohodou od 2.500 Kč). K přihlášení a ke zkoušce žadatel předkládá pouze doklad totožnosti a pobytu v ČR a výpis z EKŘ.

Výuka a výcvik může být na žádost žáka i přerušena, ale celková doba v autoškole v tomto případě nesmí být delší než 1,5 roku, poté je kurz dle zákona o autoškolách ukončen jako nedokončený (propadlý výcvik).

Důležité odkazy pro procvičování zkouškových otázek www.etesty.cz, http://etesty.mdcr.cz, https://www.bezpecnecesty.cz/, www.bezpecnecesty.cz/autoskola.