Zkoušky

Závěrečná zkouška v autoškole se skládá například na skupinu B ze dvou částí a to z praktické jízdy a jednoho testu z pravidel silničního provozu. Od 19.1.2013 se pro skupinu B již zkouška z ovládání a údržby vozidla neprovádí.

Zkušební test z pravidel silničního provozu se skládá z 25 otázek. Z několika odpovědí je vždy jedna správná. K úspěšnému složení zkoušky z pravidel silničního provozu je například na skupinu B zapotřebí získat nejméně 43 – 50 bodů.

Žadatele přihlašuje ke zkoušce autoškola do 15 dnů po ukončení výuky a výcviku. Jestliže žadatel u zkoušky neuspěje, může ji opakovat nejdříve za pět pracovních dní ode dne jejího neúspěšného konání. Počet opravných zkoušek není omezen. Žadatel však musí do 6 měsíců ode dne první zkoušky všechny zkoušky úspěšně dokončit. Od 1.7.2006 se platí u závěrečné zkoušky magistrátním pracovníkům (ne autoškole) a to dle platného ceníku za celou zkoušku například na skupinu B – 700 Kč, test 100 Kč a jízda 400 Kč. Opravná zkouška z pravidel je zpoplatněna 500 Kč test (PSP) a 800 Kč jízda (PJ) autoškole + příslušný zákonem stanovený správní poplatek. S sebou na zkoušku musí mít žadatel o ŘP platný OP, nebo náhradní doklad + platný pas, případně i jiný doklad o obvyklém pobytu v ČR, výpis z EKŘ z úřadu ne z pošty (jen při vrácení řidičského průkazu) a výše uvedený správní poplatek dle zkoušky, dále vlastní propisku, roušku a dezinfekci.

Pakliže se žák na předmětnou závěrečnou zkoušku bez závažného důvodu (lékařské potvrzení o nemoci či úrazu, mimořádná rodinná událost apod.) nedostaví, nebo nebude z důvodu svého přičinění na zkoušku připuštěn (dostaví se žák pozdě ke zkoušce, nebo bez platného dokladu totožnosti a pobytu apod.), či  se včas t.j. alespoň 3 pracovní dny před předmětným datem zkoušky neomluví, zaplatí autoškole pokutu ve výši 1.000 Kč. Důvodem tohoto rozhodnutí jsou poslední dobou neustálé absence některých žáků, kteří byli plánováni a zapsáni na závěrečné zkoušky !!! Důsledkem těchto absencí je omezení úřadem přidělování počtu zkoušek autoškole !!! To má za následek velký přetlak žádostí od žáků na termíny závěrečných zkoušek !!!

Důležité odkazy pro procvičování zkouškových otázek  http://etesty.mdcr.cz, www.novapravidla.cz.